Er gaat iets mis.

De door u gevraagde IwWeb pagina kon niet worden gevonden! Waarschijnlijk is er nog geen pagina aangemaakt.
Met IwWeb.nl kunt u zelf, gratis, een eigen website aanmaken! Heel eenvoudig met gebruik van InterWord.

InterWord is een extra (wachtwoord beveiligde) optie in Microsoft Word die u de mogelijkheid geeft om direct via Word uw
website te beheren. Hierbij moet u niet alleen denken aan de inhoud van uw website, maar ook aan onder andere:
  • Eenvoudig wisselen van websjabloon, het gezicht van uw website.
  • Zelf onbeperkt uw hoofd en submenu keuzeknoppen samenstellen.
  • Gebruikers beheren die al dan niet bepaalde rechten hebben op uw website.
  • Met een klik beschikbare modules toevoegen aan uw website.
Voor meer informatie kijk op www.IwWeb.nl  of op www.interword.nl